Zwrócenie uwagi na równe prawa człowieka, które powinny przysługiwać każdemu bez względu na płeć i orientację seksualną. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na tożsamość i orientację seksualną, a także wyraz solidarności z osobami LGBT+. Postulowanie prawa do swobody wyrażania siebie.

Miejsce zgromadzenia
Plac NZS w Białymstoku
Trasa przemarszu
Plac NZS - W. Liniarskiego - Lipowa - Częstochowska - Al. Piłsudskiego - Plac Dr Lussy - Plac Jana Pawła II - Rynek Kościuszki - zakończenie pod Ratuszem od strony Esperanto Cafe
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
20.07.2019 r. godz. 14.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
20.07.2019 r. godz. 17.00
W sprawie
Zwrócenie uwagi na równe prawa człowieka, które powinny przysługiwać każdemu bez względu na płeć i orientację seksualną. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na tożsamość i orientację seksualną, a także wyraz solidarności z osobami LGBT+. Postulowanie prawa do swobody wyrażania siebie.
Organizator
osoba fizyczna

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony