Dążenie do traktowania stron przez Sąd w sposób bezstronny, zgodny z Konstytucją RP, procedurą cywilną i ustawami szczególnymi - powszechnie obowiązującym prawem

Miejsce zgromadzenia
Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
22.05.2019 r. godz. 06.30
Termin zgromadzenia (zakończenie)
22.05.2019 r. godz. 17.00
W sprawie
Dążenie do traktowania stron przez Sąd w sposób bezstronny, zgodny z Konstytucją RP, procedurą cywilną i ustawami szczególnymi - powszechnie obowiązującym prawem
Organizator
osoba fizyczna

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony