Prezydent Miasta

Prezydent Miasta Białegostoku


Zastępcy Prezydenta Miasta

Zakres kompetencji Zastępców Prezydenta Miasta regulują niżej wymienione Zarządzenia Prezydenta:

Sekretarz Miasta

 Zakres kompetencji Sekretarza Miasta regulują niżej wymienione Zarządzenia Prezydenta:

Skarbnik Miasta

Zakres kompetencji Skarbnika Miasta regulują niżej wymienione Zarządzenia Prezydenta: