Zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

Informacja o przetwarzaniu danych:

  1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
  3. Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.
  4. Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i inne niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
  5. Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku danych zawartych w umowach o zamówienie publiczne przez okres 10 lat.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W związku z wprowadzeniem obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Miasto Białystok od 2020 r.  wdrożyło  Platformę Zakupową Marketplanet, która będzie podstawowym i jedynym  narzędziem umożliwiającym Wykonawcom składanie ofert na drodze elektronicznej w  postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na platformę poprzez link:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl

Poniżej znajdują sie odnośniki do prowadzonych postępowań:

Platforma Elektronicznego Fakturowania - numer skrzynki PEPPOL 5420304637

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.