Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Dostępne: 957 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku - kocyki niemowlęce.

Data utworzenia: 2020-02-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-02-26

Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg, z użyciem walca i bez walca, na terenie miasta Białegostoku w rejonie: Dojlidy

Data utworzenia: 2020-02-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-03-04

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej w Białymstoku, ul. Dobra 3

Data utworzenia: 2020-02-17

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-03-02

Utrzymanie infrastruktury przystankowej

Data utworzenia: 2020-02-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-02-24

Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne

Data utworzenia: 2020-02-12

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-03-17

Konserwacja iluminacji obiektów architektonicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-02-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-02-21

Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością

Data utworzenia: 2020-02-06

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-02-11

Serwis oprogramowania - asysta techniczna Systemu Informatycznego SmartSite

Data utworzenia: 2020-02-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-02-13

Administrowanie automatycznymi toaletami wolnostojącymi zlokalizowanymi w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-02-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-02-13

Świadczenie usług całodobowego pogotowia dla zwierząt na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-01-31

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-02-10

Feedback