Konkursy

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnych (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) więcej informacji: 

http://cas.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle-seksualnym.html

Dostępne: 429 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2024 – 2026.

Data utworzenia: 2023-11-30

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-12-21

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2024

Data utworzenia: 2023-11-29

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-12-20

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r.

Data utworzenia: 2023-11-22

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-12-13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – organizacja imprez sportowych w 2024 r.

Data utworzenia: 2023-11-21

Kategoria: Sport

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-12-14

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Białegostoku w 2024 r.

Data utworzenia: 2023-11-21

Kategoria: Sport

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-12-14

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów szkolenia sportowego w I półroczu 2024 r.

Data utworzenia: 2023-11-21

Kategoria: Sport

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-12-14

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.

Data utworzenia: 2023-11-21

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-12-12

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: