Konkursy

Szczegółowe informacje o konkursach opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnych (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) więcej informacji: 

http://cas.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle-seksualnym.html

Dostępne: 262 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Data utworzenia: 2019-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-12-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

Data utworzenia: 2019-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-12-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

Data utworzenia: 2019-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-12-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

Data utworzenia: 2019-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-12-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Data utworzenia: 2019-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-12-09

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

Data utworzenia: 2019-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-12-09

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Data utworzenia: 2019-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-12-09

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Data utworzenia: 2019-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-12-09

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data utworzenia: 2019-11-18

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-12-09

Feedback