Konkursy

Szczegółowe informacje o konkursach opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 148 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Data utworzenia: 2017-10-13

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-11-03

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.

Data utworzenia: 2017-09-28

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-10-20

Ogłoszenie konkursu na organizację i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy "EUREKA"

Data utworzenia: 2017-08-22

Kategoria: Edukacja

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-08-28

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku.

Data utworzenia: 2017-08-10

Kategoria: Ochrona środowiska

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-09-04

Otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć, w ramach których świadczone będą usługi promocyjne na rzecz Miasta Białystok - III tura

Data utworzenia: 2017-08-03

Kategoria: Promocja

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2017-09-29

Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy "EUREKA".

Data utworzenia: 2017-07-18

Kategoria: Edukacja

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-08-11

Feedback

wynik operacji: 5+4