Konkursy

Szczegółowe informacje o konkursach opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnych (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) więcej informacji: 

http://cas.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle-seksualnym.html

Dostępne: 272 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania na 2020 rok pn. "Programy wychowawcze i edukacyjne"

Data utworzenia: 2020-01-17

Kategoria: Edukacja

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-02-10

Konkurs na przyznanie tytułu "Ambasadora Sportu Białostockiego" w 2020 r.

Data utworzenia: 2019-12-24

Kategoria: Sport

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-01-10

Otwarty konkurs ofert na organizację współzawodnictwa sportowego szkół oraz realizację programu Kibice Razem w 2020 r.

Data utworzenia: 2019-12-03

Kategoria: Sport

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-12-24

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów szkolenia sportowego w I półroczu 2020 r.

Data utworzenia: 2019-12-03

Kategoria: Sport

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-12-24

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2020 - 2022

Data utworzenia: 2019-11-22

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-12-13

Feedback