Konkursy

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnych (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) więcej informacji: 

http://cas.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle-seksualnym.html

Dostępne: 306 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2021 – 2023.

Data utworzenia: 2020-11-24

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2021 – 2023

Data utworzenia: 2020-11-24

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na lata 2021 – 2023

Data utworzenia: 2020-11-24

Kategoria: Zdrowie

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.

Data utworzenia: 2020-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.

Data utworzenia: 2020-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.

Data utworzenia: 2020-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2022

Data utworzenia: 2020-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021 - 2022

Data utworzenia: 2020-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2021 - 2023

Data utworzenia: 2020-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

Data utworzenia: 2020-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-10

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.