Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanego do realizacji w 2024 roku, pn. Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2024 - Koncert plenerowy - Muzyczny Białystok

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanego do realizacji w 2024 roku, pn. Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2024 - Koncert plenerowy - Muzyczny Białystok
Nr konkursu
KPS-I.524.3.2024
Data zamknięcia
2024-05-10
Kategoria konkurs
Kultura
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
59 000 zł
Kategoria newslettera
Konkursy
Powrót na początek strony