Zamówienia publiczne

Dostępne: 1614 wyników ze wszystkich kategorii.

Usługi introligatorskie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku w 2021 roku

Data utworzenia: 2020-11-27

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-12-08

Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-11-27

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-12-04

Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku wraz z budową parkingu przy szkolnym Centrum Sportowym ,,Tysiąclecia'', al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14

Data utworzenia: 2020-11-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-12-17

"Dostawa worków foliowych i rękawic lateksowych"

Data utworzenia: 2020-11-26

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-12-02

Usługi eksploatacyjne oraz serwisowe kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w obiektach Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-11-25

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-12-03

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

Data utworzenia: 2020-11-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-12-04

Opracowanie modelu hydraulicznego kanalizacji deszczowej wraz z opomiarowaniem. Etap I. Dostawa i montaż deszczomierzy korytkowych wraz z osprzętem

Data utworzenia: 2020-11-20

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-11-27

Dostawa samochodu hybrydowego do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-11-20

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-12-01

Wykonywanie prac związanych z dekoracjami miasta Białegostoku z okazji rocznic oraz świąt państwowych, kościelnych i miejskich

Data utworzenia: 2020-11-17

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-11-25

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku III

Data utworzenia: 2020-11-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-11-25

Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz krzewów na miejskich i zabytkowych cmentarzach i miejscach pamięci w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-11-13

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-11-19

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.