Zamówienia publiczne

Dostępne: 1556 wyników ze wszystkich kategorii.

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Data utworzenia: 2020-09-21

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-09-25

Opracowanie „Raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020” oraz „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku”

Data utworzenia: 2020-09-18

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-09-25

Utrzymanie miejskich terenów zieleni w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-09-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-16

Budowa parkingów przy skrzyżowaniu ulicy Kluka z ulicą Nowakowskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-09-11

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-09-29

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3

Data utworzenia: 2020-09-09

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-09-30

Budowa placu zabaw dla dzieci w Parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno-wodnych

Data utworzenia: 2020-09-08

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-09-25

Dostawa i montaż regału automatycznego do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-09-08

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-09-16

„Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Słonecznej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną”

Data utworzenia: 2020-09-07

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-09-22

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kujawskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-09-04

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-09-11

Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Augustowskiej, Angielskiej i Grunwaldzkiej oraz wymianie i wyniesieniu szafek oświetlenia ulicznego w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj”

Data utworzenia: 2020-09-03

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-09-22

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.