Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 739 wyników ze wszystkich kategorii.

Remont studzienek kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Białegostoku położonych w pasie drogowym (regulacja studzienek w stosunku do powierzchni jezdni)”

Data utworzenia: 2017-08-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-29

Budowa sięgacza ulicy Żwirki i Wigury

Data utworzenia: 2017-08-11

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-28

Świadczenie usług technicznych podczas 4 uroczystości państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie Miasta Białegostoku.

Data utworzenia: 2017-08-11

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-18

Opracowanie koncepcji uregulowania przepływu wód w rzece Białej oraz wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej na odcinku od ul. Plażowej do granic miasta Białegostoku w rejonie oczyszczalni ścieków

Data utworzenia: 2017-08-11

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-21

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni street workout wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Al. Jana Pawła II w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-08-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-25

Dostawa i montaż oznakowania wraz z logo Akcent ZOO nad wejściami na teren ogrodu zoologicznego pod nazwą Akcent ZOO w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-08-10

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-17

Remont części wiaduktu w ciągu ulicy Sienkiewicza w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-08-08

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-23

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową inwestycji drogowych realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z EFRR w ramach POPW 2014-2020.

Data utworzenia: 2017-08-07

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-17

Feedback

wynik operacji: 10*6