Zamówienia publiczne

Dostępne: 1669 wyników ze wszystkich kategorii.

Składowanie materiałów rozbiórkowych oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek

Data utworzenia: 2021-03-01

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-03-10

świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowane ze środków publicznych

Data utworzenia: 2021-02-01

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-02-15

Konserwacja fontann i zdroju ulicznego zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-12-31

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-02-04

Zabezpieczenie szyb w ekranach akustycznych wzdłuż ul. Świętego Pio w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-02-02

Dostawę ciągnika rolniczego oraz maszyn rolniczych

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-02-10

Świadczenie usług technicznych podczas sześciu uroczystości organizowanych na terenie Białegostoku w 2021 roku

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Usługi społeczne

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-01-15

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-01-13

Wykonanie, montaż i demontaż barier ochronnych dla płazów oraz przeprowadzenie akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku wraz ze sporządzeniem sprawozdania

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-01-15

Dostawa wyposażenia elektronicznego warsztatów szkolnych

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-02-03

Konserwacja i utrzymanie automatycznych systemów nawadniania drzew w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-02-08

Remont murów oporowych, gzymsów i balustrad w ciągu ul. Sienkiewicza-Wasilkowska w Białymstoku - strona północna

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-02-05

Plac zabaw na Zawadach oraz FitPark dla Zawad – budowa siłowni, street workoutu i stołów do gierwraz z urządzeniami małej architektury

Data utworzenia: 2020-12-29

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-03-26

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.