Zamówienia publiczne

Dostępne: 1497 wyników ze wszystkich kategorii.

Wykonanie opiów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

Data utworzenia: 2020-07-03

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-13

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kładki dla pieszych i pomostu widokowego oraz budynku portierni (stróżówka) na terenie ogrodu zoologicznego pod nazwą „Akcent ZOO” w Białymstoku.

Data utworzenia: 2020-07-02

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-02

Zaprojektowanie i wykonanie odłączenia istniejącego rowu od zbiornika retencyjnego przy ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-06-29

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-15

Świadczenie usług technicznych podczas pięciu uroczystości organizowanych na terenie Miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-06-25

Typ: Usługi społeczne

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-03

Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Białymstoku na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granicy miasta

Data utworzenia: 2020-06-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-29

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Stanisława Staszica w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-06-22

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-06

”Zakup i dostawa artykułów spożywczych” do stołówki szkolnej internatu ZSOiT w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1

Data utworzenia: 2020-06-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-29

„Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Białegostoku”

Data utworzenia: 2020-06-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-26

Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok i parkingów z materiałów brukarskich w Rejonie Północ miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-06-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-02

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.