Zamówienia publiczne

Dostępne: 2494 wyników ze wszystkich kategorii.

Cyfryzacja analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Data utworzenia: 2024-05-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-27

Kompleksowe utrzymanie przejść podziemnych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2024-05-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-06-19

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ziołowej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Data utworzenia: 2024-05-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-27

Opracowanie dokumentacji projektowej i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku, ul. Pułaskiego 25

Data utworzenia: 2024-05-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-06-03

Opracowanie koncepcji na zagospodarowanie Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Data utworzenia: 2024-05-15

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-22

Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14

Data utworzenia: 2024-05-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-28

Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w rejonie Centrum Przesiadkowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data utworzenia: 2024-05-09

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-17

Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów p.poż. Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 wraz z modernizacją sali gimnastycznej oraz pomieszczeń czytelni i biblioteki

Data utworzenia: 2024-05-08

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-28

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Białoruskiej w Białymstoku na odcinkach: od ul. Serbskiej do ul. Niewodnickiej (KD-18D) oraz do granicy miasta (KD-23D).

Data utworzenia: 2024-05-08

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-15

Opracowanie koncepcji na budowę drogi asfaltowej dla rowerów w Białymstoku wzdłuż Placu Jana Pawła II i ul. Legionowej w Białymstoku na odcinku od Ronda Doktora Lussy do ul. Akademickiej o długości 0,8 km

Data utworzenia: 2024-05-08

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2024-05-14

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony