Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 668 wyników ze wszystkich kategorii.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa urządzeń oświetlenia ulicznego na wskazanych ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2017-06-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-07-07

Dostawa pakietów biurowych

Data utworzenia: 2017-06-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-06-30

DRUK ORAZ DOSTAWA PUBLIKACJI PN. „KATALOG BIAŁOSTOCKICH POMNIKÓW, TABLIC PAMIĄTKOWYCH I MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ”

Data utworzenia: 2017-06-21

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-06-29

Dostawa fabrycznie nowych zasilaczy awaryjnych

Data utworzenia: 2017-06-20

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-06-28

Dostawa fabrycznie nowych notebooków

Data utworzenia: 2017-06-20

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-06-29

Sprzęt serwerowy - rozbudowa infrastruktury serwerowej

Data utworzenia: 2017-06-20

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-06-28

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu.

Data utworzenia: 2017-06-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-07-05

Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2017-06-19

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-06-27

Przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringu

Data utworzenia: 2017-06-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-06-30

Zagospodarowanie parku przy ulicy Fredry w Białymstoku – etap II

Data utworzenia: 2017-06-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-07-04

Feedback

wynik operacji: 7-6