Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 971 wyników ze wszystkich kategorii.

Przebudowa studzienek kanalizacyjnych wraz z modernizacją kanału deszczowego w ul. Grottgera w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-05-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-06-06

Budowa zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej w rejonieulic gen. F. Kleeberga i W. Wróblewskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-05-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-06-06

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ogrodzeń przy placówkach oświatowych Miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2018-05-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-06-06

Przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz z zarządzania kryzysowego dla 50 osób kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz jednostek organizacyjnych Miasta Białystok.

Data utworzenia: 2018-05-22

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-06-08

Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku (1)

Data utworzenia: 2018-05-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-06-05

Wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70.

Data utworzenia: 2018-05-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-06-04

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-05-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-05-28

Remont pokoju wicedyrektora z przyległą łazienką i korytarzem, remont sali rekreacji sportowej oraz wykonania przejścia z sali tenisa na korytarz w budynku Bursy Szkolnej w Białymstoku, ul. Dobra 3

Data utworzenia: 2018-05-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-06-04

Zagospodarowanie Parku przy ul. Fredry w Białymstoku - etap III oraz opracowanie dokumentacji projektowej i budowa bulodromów.

Data utworzenia: 2018-05-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-06-04

Feedback

wynik operacji: 8-7