Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 616 wyników ze wszystkich kategorii.

Wykonanie przeglądu okresowego (rocznego) stanu technicznego dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2017-04-28

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-09

Wykonanie nowego i odnowa istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego na ulicach miasta Białegostoku w rejonie Południe

Data utworzenia: 2017-04-28

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-15

Dostawa i montaż 5 szt. ławek dla matek z dzieckiem na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2017-04-28

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-05

Budowa ulic: Łosiej i Wilczej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Data utworzenia: 2017-04-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-16

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 51 w Białymstoku.

Data utworzenia: 2017-04-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-17

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę miejsc parkingowych w ulicach: Zachodnia oraz 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-04-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-15

Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych wraz z internatem w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26.

Data utworzenia: 2017-04-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-12

Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-04-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-08

Feedback

wynik operacji: 5*3