Zamówienia publiczne

Dostępne: 1457 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa materiałów odblaskowych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa

Data utworzenia: 2020-03-26

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-04-03

Pełna konserwacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-03-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-04-15

Wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego dla inwestycji pn.: „Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku”

Data utworzenia: 2020-03-20

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2020-03-30

Dostawa biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Data utworzenia: 2020-03-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-03-27

Realizacja projektu zieleni w ul. Jurowieckiej i na skwerze im. ks. H. Szlegiera w Białymstoku wraz z pielęgnacją nasadzeń

Data utworzenia: 2020-03-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-04-03

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Data utworzenia: 2020-03-18

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-03-24

„Zaprojektowanie i budowa parkingu ogólnodostępnego Parkuj i jedź (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku”

Data utworzenia: 2020-03-17

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-04-07

Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzecznej w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj”

Data utworzenia: 2020-03-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-03-31

Świadczenie usług technicznych podczas osiemnastu uroczystości organizowanych na terenie Miasta Białegostoku.

Data utworzenia: 2020-03-12

Typ: Usługi społeczne

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2020-03-20

Feedback