Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 1371 wyników ze wszystkich kategorii.

Przebudowa infrastruktury technicznej wraz z odbudową nawierzchni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 - ETAP I

Data utworzenia: 2019-10-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-29

Świadczenie usługi bieżącej konserwacji oraz usuwania wszelkich usterek w funkcjonowaniu elementów systemu pomiaru potoków pasażerskich w autobusach komunikacji miejskiej

Data utworzenia: 2019-10-11

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-21

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok

Data utworzenia: 2019-10-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-25

Przebudowa stawu przy ul. Mickiewicza w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Data utworzenia: 2019-10-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-25

Konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Białystok

Data utworzenia: 2019-10-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-11-13

Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w BIałymstoku

Data utworzenia: 2019-10-09

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-14

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14.

Data utworzenia: 2019-10-07

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-15

Budowa fragmentu ulicy Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-10-07

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-22

Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku III

Data utworzenia: 2019-10-07

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-16

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 80.000.000,- PLN na pokrycie planowanego deficytu 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji

Data utworzenia: 2019-10-04

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-11-06

Feedback