Zamówienia publiczne

Dostępne: 1528 wyników ze wszystkich kategorii.

„Budowa ul. Jaśminowej w Białymstoku wraz z oświetleniem drogowym”

Data utworzenia: 2020-08-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-20

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

Data utworzenia: 2020-08-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-13

Usługa serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i oprogramowania, a także asysty technicznej i utrzymaniowej aktywnej infrastruktury sieciowej

Data utworzenia: 2020-08-03

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-11

Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku”

Data utworzenia: 2020-07-30

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-13

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą fragmentu pokrycia dachu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26

Data utworzenia: 2020-07-27

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-05

Zaproszenie do składania ofert na zakup klaczy źrebnej ze źrebakiem płci żeńskiej; Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26

Data utworzenia: 2020-07-27

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-05

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku II

Data utworzenia: 2020-07-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-12

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.