Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 768 wyników ze wszystkich kategorii.

Usługa serwisu pogwarancyjnego producenta sprzętu Hewlett-Packard Enterprise (HPE) oraz Dell

Data utworzenia: 2017-09-20

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-09-26

Przebudowa ulicy Kołodziejskiej w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Krzywą do skrzyżowania z ul. K. Ciołkowskiego

Data utworzenia: 2017-09-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-10-04

Budowa/przebudowa ścieżek rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2017-09-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-10-02

Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca na terenie miasta Białegostoku – rejon Dojlidy

Data utworzenia: 2017-09-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-10-02

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni przy ul. Warmińskiej oraz urządzeń street workout w Parku Antoniuk w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-09-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-09-29

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Data utworzenia: 2017-09-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-09-22

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa studni głębinowej do celów obrony cywilnej na osiedlu Tysiąclecia w Białymstoku.

Data utworzenia: 2017-09-14

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-09-21

udzielenie kredytu bankowego krótkoterminowego w wysokości 40.000.000,- PLN na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego

Data utworzenia: 2017-09-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-09-22

Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku-4

Data utworzenia: 2017-09-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-09-28

Feedback

wynik operacji: 6+2