Zamówienia publiczne

Dostępne: 1589 wyników ze wszystkich kategorii.

Zaprojektowanie i wykonanie naprawy systemu preselekcji wagowej w ciągu ulic miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-10-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-11-06

Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 103 wraz z robotami towarzyszącymi

Data utworzenia: 2020-10-20

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-11-20

Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Data utworzenia: 2020-10-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-11-19

Utrzymanie osadnika piasku usytuowanego pomiędzy ul. Składową a tunelem im. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-10-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-27

Dostawa 3 samochodów elektrycznych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-10-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-23

"Wymiana nagrobka (krzyża) ppor. Jadwigi Dziekońskiej znajdującego się na cmentarzu miejskim przy ul. Wysockiego w Białymstoku"

Data utworzenia: 2020-10-15

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-21

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie terenów rekreacyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020

Data utworzenia: 2020-10-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-30

Świadczenie usługi bieżącej konserwacji i naprawy systemu pomiaru potoków pasażerskich w autobusach komunikacji miejskiej

Data utworzenia: 2020-10-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-22

Przebudowa łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 78, ul. Zagórna 2/3.

Data utworzenia: 2020-10-13

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-20

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla miejskich jednostek organizacyjnych w Białymstoku na lata 2021-2022”

Data utworzenia: 2020-10-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-11-13

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.