Zamówienia publiczne

Dostępne: 1482 wyników ze wszystkich kategorii.

Przygotowanie i dostawa zestawów obiadowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku w roku szkolnym 2020 - 2021

Data utworzenia: 2020-06-05

Typ: Usługi społeczne

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-15

Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-06-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-19

Zakup i dostawa maszyn rolniczych

Data utworzenia: 2020-06-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-19

Usługa serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i oprogramowania, a także asysty technicznej i utrzymaniowej aktywnej infrastruktury sieciowej

Data utworzenia: 2020-06-04

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-18

Zaprojektowanie i budowa pętli autobusowej przy ul. Klepackiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-06-02

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-17

Usługa sprzedaży biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Data utworzenia: 2020-05-29

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-01

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Data utworzenia: 2020-05-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-08

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placów zabaw przy obiektach oświatowych w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-05-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-10

Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z rejonu ul. Łagodnej (ul. Dworskiej) wraz z budową drogi dojazdowej do ich obsługi

Data utworzenia: 2020-05-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-15

Feedback