Nabór na stanowiska urzędnicze

Szczegółowe informacje o naborach na stanowiska urzędnicze opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl


Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze

Zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostały ustalone zarządzeniem wewnętrznym Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 83/15 z dnia 10 listopada 2015r.

Stan zatrudnienia

Plan etatów Urzędu Miejskiego w Białymstoku na 2017 r. - 1144,5 etaty.
Stan zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w roku 2017 (na dzień 31.08):
Stanowiska kierownicze - 148 osoby
Stanowiska urzędnicze - 895 osób

Dostępne: 154 wyników ze wszystkich kategorii.

podinspektor w Departamencie Skarbu

Numer: 51/17

Data utworzenia: 2017-10-16

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-10-27

podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 50/17

Data utworzenia: 2017-10-04

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-10-16

inspektor w Departamencie Urbanistyki

Numer: 49/17

Data utworzenia: 2017-10-04

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-10-16

podinspektor w Departamencie Gospodarki Komunalnej

Numer: 48/17

Data utworzenia: 2017-10-04

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-10-16

trzy stanowiska podinspektora w Departamencie Obsługi Mieszkańców

Numer: 47/17

Data utworzenia: 2017-10-04

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-10-16

podinspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego

Numer: 46/17

Data utworzenia: 2017-09-22

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-10-03

podinspektor w Departamencie Geodezji

Numer: 45/17

Data utworzenia: 2017-09-13

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-09-25

podinspektor w Biurze Egzekucji Administracyjnej

Numer: 44/17

Data utworzenia: 2017-10-17

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-09-12

podinspektor w Departamencie Komunikacji Społecznej

Numer: 43/17

Data utworzenia: 2017-10-17

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-09-11

podinspektor ds. zarządzania ruchem na drogach w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 42/17

Data utworzenia: 2017-08-30

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-09-11

Feedback

wynik operacji: 11-6