Nabór na stanowiska urzędnicze

Szczegółowe informacje o naborach na stanowiska urzędnicze opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl


Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze

Zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostały ustalone zarządzeniem wewnętrznym Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 83/15 z dnia 10 listopada 2015r.

Stan zatrudnienia

Plan etatów Urzędu Miejskiego w Białymstoku na 2017 r. - 1144,5 etaty.
Stan zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w roku 2017 (na dzień 31.08):
Stanowiska kierownicze - 148 osoby
Stanowiska urzędnicze - 895 osób

Dostępne: 180 wyników ze wszystkich kategorii.

dwa stanowiska podinspektora w Centrum Aktywności Społecznej

Numer: 22/18

Data utworzenia: 2018-02-19

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-03-02

podinspektor w Departamencie Geodezji

Numer: 21/18

Data utworzenia: 2018-02-07

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-02-20

cztery stanowiska podinspektora w Departamencie Rachunkowości

Numer: 20/18

Data utworzenia: 2018-02-07

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-02-20

podinspektor w Departamencie Finansów Miasta

Numer: 19/18

Data utworzenia: 2018-02-06

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-02-19

trzy stanowiska podinspektora w Departamencie Obsługi Mieszkańców (sprawy obywatelskie)

Numer: 18/18

Data utworzenia: 2018-02-06

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-02-19

trzy stanowiska podinspektora w Departamencie Obsługi Mieszkańców (komunikacja)

Numer: 17/18

Data utworzenia: 2018-02-06

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-02-19

Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Kryzysowego / Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Numer: 16/18

Data utworzenia: 2018-02-06

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-02-19

podinspektor w Departamencie Spraw Społecznych

Numer: 15/18

Data utworzenia: 2018-01-29

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-02-09

dwa stanowiska podinspektora w Departamencie Edukacji

Numer: 14/18

Data utworzenia: 2018-01-29

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-02-09

podinspektor w Referacie Techniki i Rozwoju Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Numer: 13/18

Data utworzenia: 2018-01-25

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-02-06

Feedback

wynik operacji: 9-7