Nabór na stanowiska urzędnicze

Szczegółowe informacje o naborach na stanowiska urzędnicze opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl


Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze

Zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostały ustalone zarządzeniem wewnętrznym Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 83/15 z dnia 10 listopada 2015r.

Stan zatrudnienia

Plan etatów Urzędu Miejskiego w Białymstoku na 2017 r. - 1144,5 etaty.
Stan zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w roku 2017 (na dzień 31.08):
Stanowiska kierownicze - 148 osoby
Stanowiska urzędnicze - 895 osób

Dostępne: 190 wyników ze wszystkich kategorii.

dwa stanowiska podinspektora w Departamencie Edukacji

Numer: 32/18

Data utworzenia: 2018-03-16

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-03-27

Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Kryzysowego / Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Numer: 31/18

Data utworzenia: 2018-03-02

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-03-13

podinspektor w Departamencie Komunikacji Społecznej

Numer: 30/18

Data utworzenia: 2018-03-02

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-03-13

podinspektor w Departamencie Ochrony Środowiska

Numer: 29/18

Data utworzenia: 2018-03-01

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-03-12

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku, ul. Wasilkowska 4

Numer: 28/18

Data utworzenia: 2018-03-01

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-03-12

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku, ul. Rumiankowa 12

Numer: 27/18

Data utworzenia: 2018-03-01

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-03-12

podinspektor w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 26/18

Data utworzenia: 2018-03-16

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-03-06

podinspektor w Departamencie Gospodarki Komunalnej

Numer: 25/18

Data utworzenia: 2018-02-23

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-03-06

podinspektor w Departamencie Gospodarki Komunalnej

Numer: 24/18

Data utworzenia: 2018-02-23

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2018-03-06

inspektor w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 23/18

Data utworzenia: 2018-03-16

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-03-06

Feedback

wynik operacji: 7-3