Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2024 roku, w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2024 roku, w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.
Nr konkursu
KPS-I.524.2.2024
Data zamknięcia
2024-05-10
Kategoria konkurs
Kultura
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
401 500 zł
Kategoria newslettera
Konkursy
Powrót na początek strony