Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Dostępne: 460 wyników ze wszystkich kategorii.

Wykonanie badań wód opadowych lub roztopowych u wylotów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Data utworzenia: 2020-02-14

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-02-21

Dostawa trzech koszy wielkanocnych z produktami żywnościowymi, kompozycji kwiatowej oraz dekoracji stołu wielkanocnego

Data utworzenia: 2020-02-04

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2020-02-12

Obsługa wyjazdów zagranicznych zlecanych przez Zamawiającego

Data utworzenia: 2020-01-27

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-02-03

Wykonanie, montaż i demontaż barier ochronnych dla płazów oraz przeprowadzenie akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku wraz ze sporządzeniem sprawozdania

Data utworzenia: 2020-01-23

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-01-31

Ochrona mienia i osób w obiektach Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14

Data utworzenia: 2020-01-17

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-01-23

Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej w roku 2020.

Data utworzenia: 2019-12-27

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-01-03

Mycie samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-12-13

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2019-12-19

Wykonanie naprawy dylatacji modułowej na estakadzie w ciągu ulicy Sosabowskiego i Sulika (droga krajowa) w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-12-12

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2019-12-18

Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-12-11

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2019-12-17

Wykonanie, montaż i demontaż barier ochronnych dla płazów oraz przeprowadzenie akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku wraz ze sporządzeniem sprawozdania

Data utworzenia: 2019-12-10

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2019-12-23

Feedback