Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Dostępne: 478 wyników ze wszystkich kategorii.

Wykonanie przeglądu okresowego (rocznego) stanu technicznego dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-07-10

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-16

Opracowanie dokumentacji dotyczącej prac remontowych i renowacyjnych cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Bacieczki w Białymstoku (działka nr 195)

Data utworzenia: 2020-07-10

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-16

Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-07-08

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-14

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-07-07

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-14

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kładki dla pieszych i pomostu widokowego oraz budynku portierni (stróżówka) na terenie ogrodu zoologicznego pod nazwą „Akcent ZOO” w Białymstoku.

Data utworzenia: 2020-07-02

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-09

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Stanisława Staszica w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-06-22

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2020-07-06

Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe w budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26

Data utworzenia: 2020-06-09

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-23

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-05-25

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-05-29

Dostawa i montaż 12 sztuk opon letnich do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-04-20

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-04-23

Konserwacja dźwignic dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w mikrobusach należących do Zamawiającego

Data utworzenia: 2020-04-07

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-04-17

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.