Zastępcy Prezydenta Miasta

Zastępcy Prezydenta Miasta

Zakres kompetencji Zastępców Prezydenta Miasta regulują niżej wymienione Zarządzenia Prezydenta

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.