Zastępcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik Miasta

Zastępca Prezydenta Rafał Rudnicki sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Departamentu Edukacji,
 2. Departamentu Gospodarki Komunalnej,
 3. Departamentu Kultury, Promocji i Sportu
 4. Departament Ochrony Środowiska.

Zastępca Prezydenta Zbigniew Nikitorowicz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Biura Strefy Płatnego Parkowania,
 2. Departamentu Spraw Społecznych,
 3. Departamentu Skarbu,
 4. Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej
 5. Departament Geodezji.

Zastępca Prezydenta Przemysław Tuchliński sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Centrum Aktywności Społecznej,
 2. Departamentu Inwestycji,
 3. Zarządu Dróg Miejskich,
 4. Biura Zarządzania Kryzysowego, z tym że zadania przypisane odrębnymi ustawami do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy będą podlegać nadzorowi Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Sekretarz Miasta Krzysztof Marek Karpieszuk sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Biura Zarządzania Kadrami, (przy Biurze Zarządzania Kadrami działa samodzielne stanowisko pracy ds. bhp podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta)
 2. Biura ds. Smart City,
 3. Departamentu Obsługi Mieszkańców,
 4. Departamentu Obsługi Urzędu,
 5. Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru,
 6. Urzędu Stanu Cywilnego,
 7. Biura Kontroli,
 8. Biura Bezpieczeństwa Informacji, z tym że Dyrektor Biura podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta, natomiast zadania przypisane odrębnymi ustawami do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy będą podlegać nadzorowi Prezydenta Miasta Białystok.

Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Biura Egzekucji Administracyjnej,
 2. Departamentu Finansów Miasta,
 3. Departamentu Rachunkowości.

Poniżej, zarządzenia dotyczące powołania Zastępców Prezydenta Miasta Białegostoku oraz podziału kompetencji między Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony