Zgromadzenia

Zgłoszone zgromadzenia

Więcej 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Biuro Zarządzania Kryzysowego

tel./fax: 85 869 65 35
bzk@um.bialystok.pl


 

Samodzielne stanowisko pracy ds. zgromadzeń i imprez masowych

tel.: 85 879 73 20
mruminski@um.bialystok.pl


Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel.: 85 743 61 48 lub 49
fax.: 85 743 65 33
mczk@um.bialystok.pl

Lista Spraw - procedury:

Zawiadomienie o zgromadzeniu