Zgromadzenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Biuro Zarządzania Kryzysowego

tel. 85 869 65 15
bzk@um.bialystok.pl


 

Samodzielne stanowisko pracy ds. zgromadzeń i imprez masowych

tel. 85 879 73 20
mruminski@um.bialystok.pl


Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 85 879 7327, 85 879 7328
mczk@um.bialystok.pl

Lista Spraw - procedury:

Zawiadomienie o zgromadzeniu

Powrót na początek strony