Betlejemskie Światło Pokoju

Miejsce zgromadzenia
Plac Jana Pawła II
Trasa przemarszu
nie dotyczy
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
22.12.2019 r. godz. 15.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
22.12.2019 r. godz.17.00
W sprawie
Betlejemskie Światło Pokoju
Organizator
Zwiazek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony