zgromadzenie w ramach ogólnopolskiego wydarzenia „Dziś Sędziowie – jutro Ty!” – protest wyrażający sprzeciw wobec złożonego 12 grudnia 2019 r. do Sejmu przez posłów PiS projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, obejmującego bezprecedensowe rozwiązania, które mają zmusić sędziów do niestosowania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku.

Miejsce zgromadzenia
Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
18.12.2019r.godz.18.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
18.12.2019r.godz.20.00
W sprawie
zgromadzenie w ramach ogólnopolskiego wydarzenia „Dziś Sędziowie – jutro Ty!” – protest wyrażający sprzeciw wobec złożonego 12 grudnia 2019 r. do Sejmu przez posłów PiS projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, obejmującego bezprecedensowe rozwiązania, które mają zmusić sędziów do niestosowania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku.
Organizator
Podlaski Oddział Regionalny Komitetu Obrony Demokracji

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony