Zademonstrowanie obecności w przestrzenipublicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatudostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz koniecznościdziałania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Miejsce zgromadzenia
Rozpoczęcie - Rynek Kościuszki – pierzeja zachodnia (okolice ul.Spółdzielczej, baru Ratuszowy).
Trasa przemarszu
Rynek Kościuszki, Lipowa, Rocha, Krakowska, Kalinowskiego, plac NZS, Curie-Skłodowskiej, Legionowa,Akademicka, Świętojańska, Plac Katyński, 11 Listopada, Zwierzyniecka, Świerkowa, Kręta, Pogodna, Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich Składowa 11 (przystanek na parkingu przed wejściem do urzędu), Pogodna, Składowa, tunel Nila, Hetmańska, Zwycięstwa, Piłsudskiego, rondo Lussy, Pałacowa, Słonimska, rondo, Skorupska, rondo, Piasta, Słonimska (możliwy przystanek pod Urzędem miejskim - zjazd przy Starobojarskiej pod wejście, do ustalenia na starcie), Pałacowa, rondo Lussy (okrążenie), plac Branickich, plac J.P.II, Sienkiewicza, Rynek Kościuszki - fontanna (zakończenie zgromadzenia).
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
26.07.2019r. godzina 18.15.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
26.07.2019r. godzina 20.00.
W sprawie
Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Organizator
Stowarzyszenie Rowerowy Białystok.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony