Akcja prolife mająca za zadanie rozprzestrzenianie w społeczeństwie informacji jak ważne jest życie poczęte. Szerzenie miłości do każdego dziecka nienarodzonego.

Miejsce zgromadzenia
Chodnik obok kwiaciarni przy skrzyżowaniu ul. Jurowieckiej i Fabrycznej
Trasa przemarszu
Nie dotyczy
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
20 lipca 2019 r. godz. 10.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
20 lipca 2019 r. godz. 22.00
W sprawie
Akcja prolife mająca za zadanie rozprzestrzenianie w społeczeństwie informacji jak ważne jest życie poczęte. Szerzenie miłości do każdego dziecka nienarodzonego.
Powrót na początek strony