Wyrażenie i zamanifestowanie stanowiska oraz jednoznacznego sprzeciwu wobec demoralizującej seksedukacji, która jest wprowadzana do placówek oświatowych (przedszkoli, szkół). Kampania społeczna uświadamiająca społeczeństwu o ścisłym powiązaniu między seksedukacją, środowiskami LGBT a pedofilią.

Miejsce zgromadzenia
Chodnik przy skrzyżowaniu ul. H. Sienkiewicza oraz Al. J. Piłsudskiego w rejonie banku Skok Stefczyka
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
20.07.2019 r. godz. 13.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
20.07.2019 r. godz. 19.00
W sprawie
Wyrażenie i zamanifestowanie stanowiska oraz jednoznacznego sprzeciwu wobec demoralizującej seksedukacji, która jest wprowadzana do placówek oświatowych (przedszkoli, szkół). Kampania społeczna uświadamiająca społeczeństwu o ścisłym powiązaniu między seksedukacją, środowiskami LGBT a pedofilią.
Organizator
osoba fizyczna

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony