Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Miejsce zgromadzenia
Plac przed kościołem Św. Rocha
Trasa przemarszu
Plac przed kościołem Św. Rocha - Lipowa 20 ,,Tablica pamiątkowa"
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
13.12.2019 r. godz. 18.45
Termin zgromadzenia (zakończenie)
13.12.2019 r. godz. 21.00
W sprawie
Rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Organizator
Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych w Białymstoku

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony