,,Wystąpienie w imieniu obrony godności, praw oraz interesów materialnych, socjalnych i moralnych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, wyrażenie opinii w sprawie rażąco niskich wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej, przybliżenie opinii publicznej celu funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej ".

Miejsce zgromadzenia
Al. Solidarności
Trasa przemarszu
zgromadzenie może powodować ograniczenie w ruchu drogowym (zajmowanie pasa ruchu w obie strony, dodatkowo przejście dla pieszych obok nr 11 - 15).
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
14.06.2019 r. godz. 10.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
14.06.2019 r. godz. 12.00
W sprawie
,,Wystąpienie w imieniu obrony godności, praw oraz interesów materialnych, socjalnych i moralnych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, wyrażenie opinii w sprawie rażąco niskich wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej, przybliżenie opinii publicznej celu funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej ".
Organizator
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony