Promowanie rowerów jako ,,czystych ekologicznie" środków transportu, zachęcenie do aktywnej i bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, kształtowanie postaw ekologicznych: rozumienia roli i znaczenia niskiej emisji dla naszego zdrowia i miasta, w którym żyjemy.

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki - pierzeja zachodnia (okolice ul. Spółdzielczej).
Trasa przemarszu
Rynek Kościuszki - Lipowa - Liniarskiego - plac NZS - Skłodowskiej-Curie - Legionowa - Wyszyńskiego - Bohaterów Monte Cassino - Poleska - Bohaterów Getta - Al. Piłsudskiego - plac Lussy - Legionowa - Skłodowskiej-Curie - plac NZS - Liniarskiego - Lipowa - Rynek Kościuszki (zakończenie).
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
25.10.2019 r. godz. 18.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
25.10.2019 r. godz. 19.30
W sprawie
Promowanie rowerów jako ,,czystych ekologicznie" środków transportu, zachęcenie do aktywnej i bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, kształtowanie postaw ekologicznych: rozumienia roli i znaczenia niskiej emisji dla naszego zdrowia i miasta, w którym żyjemy.
Organizator
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S.Wł. Bryły

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony