Rejestr podmiotów gospodarczych zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów

Nazwa rejestru

Rejestr podmiotów gospodarczych zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów

Rejestr prowadzi

Departament Ochrony Środowiska
Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska
ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2
15-103 Białystok

Sposób udostępniania
  1. Art. 33 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). 
  2. Art. 235 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.