Ewidencja dróg publicznych

Nazwa rejestru

Ewidencja dróg publicznych

Rejestr prowadzi

Zarząd Dróg Miejskich
Referat Rozwoju i Inżynierii Ruchu
ul. Składowa 11, pok. 222
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6743

Sposób udostępniania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.