Ewidencja Kierowców i Osób bez uprawnień

Nazwa rejestru

Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień

Rejestr prowadzi

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Praw Jazdy
ul. J.K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 210,211
tel.: 85 869 6885, 85 869 6458

Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135). 
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r., poz. 2058).
  3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.).

Feedback