Ewidencja stałych i czasowych projektów zmian organizacji ruchu drogowego

Nazwa rejestru

Ewidencja stałych i czasowych projektów zmian organizacji ruchu drogowego

Rejestr prowadzi

Zarząd Dróg Miejskich
Referat Rozwoju i Inżynierii Ruchu
ul. Składowa 11, pok. 218
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6730

Sposób udostępniania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.