Rejestr tymczasowych obiektów budowlanych (handlowych) umieszczonych w pasach drogowych ulic Białegostoku

Nazwa rejestru

Rejestr tymczasowych obiektów budowlanych (handlowych) umieszczonych w pasach drogowych ulic Białegostoku

Rejestr prowadzi

Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich
Referat Zajęcia Pasa Drogowego
ul. Składowa 11
pok. 123
tel.: 85 869 6724

Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek

PODSTAWA PRAWNA: 

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481). 
  3. Uchwała Nr XXX/317/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2004 r. Nr 156 poz. 2073, z 2005 r. Nr 173, poz. 1988, z 2009 r. nr 122, poz. 1345). 
  4. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). .

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.