Rejestr dowodów osobistych

Nazwa rejestru

Rejestr Dowodów Osobistych

Rejestr prowadzi

Departament Obsługi Mieszkańców, Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
ul. J.K. Branickiego 3/5,
15-085 Białystok
parter sala obsługi interesantów nr 1,
tel.: 85 869 6421, 85 869 6414

Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2019.653 j.t.,z późn. zm. )

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.