Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Nazwa rejestru

Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Rejestr prowadzi

Departament Ochrony Środowiska
Samodzielne Stanowisko ds. Organiz. – Kanc. i Ekonom
ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2
15-103 Białystok

Sposób udostępniania

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.