Rejestr Wyborców

Nazwa rejestru

Rejestr Wyborców

Rejestr prowadzi Departament Obsługi Mieszkańców, Referat Ewidencji Ludności
ul. J.K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 19
tel.: 85 869 6430
Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek w trybie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.). Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 z późn. zm.).

Więcej informacji: Rejestr wyborców

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.