Ewidencja mostów

Nazwa rejestru

Ewidencja mostów

Rejestr prowadzi

Zarząd Dróg Miejskich
Samodzielne Stanowisko ds. Obiektów Inżynierskich
ul. Składowa 11, pok. 207
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6029

Sposób udostępniania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.