Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Nazwa rejestru

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Rejestr prowadzi

Departament Obsługi Mieszkańców,
Referat Praw Jazdy
ul. J.K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 215
tel.: 85 869 6463

Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.