Ewidencja klubów sportowych - stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej

Rejestr prowadzi:

Departament Organizacyjny i Nadzoru
Referat ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami, Fundacjami i Pomocą Prawną
ul. Zamenhofa 5C, pokój 8
telefon: 85 869 6010

Podstawa prawna prowadzenia i sposób udostępniania:

  1. Podstawą prowadzenia ewidencji są regulacje zawarte w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449).
  2. Informacje udostępniane na wniosek, telefonicznie, do wglądu na miejscu, e-mail.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: