Gminna ewidencja zabytków

Nazwa rejestru

Gminna ewidencja zabytków

Rejestr prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Sportu
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Słonimska 8, pok. 102
tel. 85 869 6511

Sposób udostępniania

Na podstawie Zarządzenia Nr 330/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków miasta Białystok , zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.