Rejestr wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Nazwa rejestru

Rejestr wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych
Rejestr prowadzi

Zarząd Dróg Miejskich
Referat Utrzymania Dróg
ul. Składowa 11, pok. 222
15-399 Białystok
tel.: 85 879 7269

Sposób udostępniania

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.