humanitarne i zgodne z prawem międzynarodowym traktowanieuchodźców, przekraczających granicę Polski od strony Białorusi. Dopuszczenie dostrefy stanu wyjątkowego: niezależnych obserwatorów, np. UNHCR, służbmedycznych, organizacji pomocowych, np. PCK, oraz dziennikarzy i prawników

Miejsce zgromadzenia
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
05.10.2021 r. godz. 18.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
05.10.2021 r. godz. 19.00
W sprawie
humanitarne i zgodne z prawem międzynarodowym traktowanie uchodźców, przekraczających granicę Polski od strony Białorusi. Dopuszczenie do strefy stanu wyjątkowego: niezależnych obserwatorów, np. UNHCR, służb medycznych, organizacji pomocowych, np. PCK, oraz dziennikarzy i prawników
Organizator
Podlaski Oddział Regionalny Komitetu Obrony Demokracji

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony