,,Światło Pamięci Niezwyciężonym - Odmówienie modlitwy i zapalenie zniczy na grobach żołnierzy Wojska Polskiegow przeddzień 101 rocznicy Bitwy o Białystok".

Miejsce zgromadzenia
Cmentarz Wojskowy ul. 11 Listopada
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
21.08.2021 r. godz. 17.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
21.08.2021 r. godz. 20.00
W sprawie
,,Światło Pamięci Niezwyciężonym - Odmówienie modlitwy i zapalenie zniczy na grobach żołnierzy Wojska Polskiego w przeddzień 101 rocznicy Bitwy o Białystok".
Organizator
osoba fizyczna

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony