Wyrażenie negatywnego stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego wobec planowanych zmian w systemie oświaty

Miejsce zgromadzenia
Przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
10.10.2016 r. godz. 14.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
10.10.2016 r. godz. 15.00
W sprawie
Wyrażenie negatywnego stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego wobec planowanych zmian w systemie oświaty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony