"Dołącz do KOD-u"

Miejsce zgromadzenia
Park Planty róg Bulwary Kościałkowskiego a Bulwar T.Kielanowskiego.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
4.09.2016r godz. 15.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
4.09.2016r godz.17.00
W sprawie
"Dołącz do KOD-u"

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: