Happening mający na celu uświadomienie społeczeństwa "Zerwijmy Łańcuchy"

Miejsce zgromadzenia
Park Planty rzeźba Psa Kawelina okolice ulicy Legionowej 10.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
2016.10.01 godz. 12.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
2016.10.01 godz. 14.00
W sprawie
Happening mający na celu uświadomienie społeczeństwa "Zerwijmy Łańcuchy"

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony