Dołącz do KOD-u,promujemy demokrację

Miejsce zgromadzenia
Zachodnia strona Ratusza przy ul. Rynek Kościuszki
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
7.08.2016r godz.15.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
7.08.2016r godz.17.00
W sprawie
Dołącz do KOD-u,promujemy demokrację
Powrót na początek strony