"Nie dla pogardy i przemocy wobec kobiet"-Nie składamy parasolek

Miejsce zgromadzenia
Plac przy Teatrze Dramatycznym w Białymstoku
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
24.10.2016r godz.16.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
24.10.2016r.godz.18.00
W sprawie
"Nie dla pogardy i przemocy wobec kobiet"-Nie składamy parasolek
Powrót na początek strony