Wyrażęnie aprobaty dla wilków i ich ochrona

Miejsce zgromadzenia
Białystok Rynek Kościuszki przy fontannie
Trasa przemarszu
brak
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
12.marca 2016r godz.12.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
12 marca 2016 rok godz.13.00
W sprawie
Wyrażęnie aprobaty dla wilków i ich ochrona

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony