Propagowanie obrony życia

Miejsce zgromadzenia
1. Skrzyżowanie ul. Mickiewicz z ul. Miłosza 2. ul. Malmeda 10
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
21.10.2015 godz. 10.00; 23.10.2015 godz. 9.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
21.10.2015 godz. 11.30; 23.10.2015 godz. 10.30
W sprawie
Propagowanie obrony życia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony