Obchody 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Miejsce zgromadzenia
Plac przy kościele Św. Rocha
Trasa przemarszu
Kościół Św. Rocha-Lipowa-Rynek Kościuszki-Plac Jana Pawła II-Pomnik Ks. Jerzego Popiełuszki
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
13.12.2016 r. godz. 19.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
13.12.2016 r. godz. 20.30
W sprawie
Obchody 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Organizator
Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych w Białymstoku.
Powrót na początek strony