Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja rowerów jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Miejsce zgromadzenia
Ul. Suraska/Rynek Kościuszki - przy słupkach wjazdowych.
Trasa przemarszu
Suraska – Plac NZS - Liniarskiego - Lipowa –Dąbrowskiego - Knyszyńska – Antoniukowska - Antoniuk Fabryczny - Swobodna - Konstytucji 3 Maja - Sikorskiego - Popiełuszki - Hetmańska - Zwycięstwa - Kolejowa - Dąbrowskiego - Abramowicza - Rocha - Krakowska – Kalinowskiego - Plac NSZ- Skłodowskiej - Legionowa – Sienkiewicza - Rynek Kościuszki - zakończenie zgromadzenia.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
31.08.2018r. godzina 18.15.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
31.08.2018r. godzina 19.45.
W sprawie
Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja rowerów jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Organizator
Stowarzyszenie Rowerowy Białystok - Marcin Rogaczewski.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: