Pikieta protestacyjna związana z projektem ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (tzw. ustawa 2.0).

Miejsce zgromadzenia
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów przed budynkiem Wydziału Historyczno - Socjologicznego i Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
05.06.2018 r. godz. 10.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
05.06.2018 r. godz. 10.45
W sprawie
Pikieta protestacyjna związana z projektem ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (tzw. ustawa 2.0).
Organizator
Związki zawodowe działające na Uniwersytecie w Białymstoku (ZNP Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, NSZZ Solidarność Uniwersytetu w Białymstoku, ZZB i PB ,,Bibliotekarze Polscy", Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: