Obchody 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Miejsce zgromadzenia
Plac przed kościołem Św. Rocha
Trasa przemarszu
Kościół Św. Rocha - Lipowa 20
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
13.12.2018 r. godz. 18.45
Termin zgromadzenia (zakończenie)
13.12.2018 r. godz. 20.30
W sprawie
Obchody 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Organizator
Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych w Białymstoku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: