Promocja "Szlachetnej Paczki"

Miejsce zgromadzenia
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego - Rynek Kościuszki 4.
Trasa przemarszu
Bez przemarszu.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
12.09. 2018r. godzina 17.00.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
12.09. 2018r. godzina 18.00.
W sprawie
Promocja "Szlachetnej Paczki"
Organizator
Aleksandra Lulewicz - Stowarzyszenie Wiosna.
Powrót na początek strony